Pritta Nalibrata Rachmat Wijaya
Status : Kelas 12XII IPS 1
NISN: 0052298710
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L:
Agama:
Mulai Masuk:
Alamat :